Prelegoj video-registritaj en la reto

Kelkaj prelegoj de Detlev Blanke (kaj Wera Blanke: 3,5,6, 9.5, 14) estas vidbende registritaj kaj troviĝas en la reto.

En la germana lingvo: 1, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19.
En Esperanto: 2, 3, 5, 6, 7, 9.1-9.6, 11, 12, 13, 17.

Jenajn registraĵojn dankinde realigis Sebastian Kirf: 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 19.

Pri la temaro de la plej multaj prelegoj D. Blanke publikigis materialojn. La informoj post "Publikaĵoj"  rilatas al la samnoma ĉapitro de ĉi-tiu retpaĝaro.

= (kun)eldonitaj antologioj/kolektoj, = binditaj dokumentaj volumoj, = monografioj, S = studoj en antologioj/kolektoj kaj revuoj.

de = La prelego estas germanlingva.

2005

(1)       "Pri planlingvoj, interlingvistiko, Esperanto, lingvopolitiko kaj kelkaj aliaj temoj. Video-intervjuo kun Detlev Blanke". Realigita kaj vidbende registrita de Sebastian Kirf, 09.04.2005 en la Interkultura Centro en Herzberg/Harc-montaro – la Esperanto-urbo. Herzberg 2005 / Berlin 2014, 92 p. (kun bibliografio kaj 136 notoj, aldonitaj de la intervjuito). (de)
http://bit.ly/blanke-intervjuo
Publikaĵoj:  D5 kaj M19.

2006

(2)        "Historio de la Esperanto-Asocio en Kulturligo de Germana Demokratia Respubliko" (GDREA), prelego kadre de la 83-a Germana Esperanto-Kongreso, 3.6.2006, en Braunschweig/Brunsviko.
https://www.youtube.com/watch?v=vWQbrVfxmBw
Publikaĵoj:  M8, M19,  S37, S42, S70-73, S76, S77, S133, S136, S158, S202, S219.

(3)         "La arto publike paroli". prelegoj de Humphrey Tonkin kaj  Wera Blanke kadre de la 91-a UK 2006 en Florenco.
https://youtu.be/s5BSjqcjHjk
Publikaĵoj: A24, p. 251-261.

2007

(4)         "Planlingvaj bibliotekoj kaj arkivoj", prelego kadre de la 17-a konferenco de Gesellschaft für Interlinguistik (Societo pri Interlingvistiko , GIL), 24.11.2007 en Berlino. (de)
https://www.youtube.com/watch?v=Oy91_aP98RI
Publikaĵoj: A18, A19, S161, S163, S175.
 
(5)         "Alimondistoj" ("alia mondo eblas"),  prelego de Wera Blanke  kadre de la 83- Germana Esperanto-Kongreso 2006 en Braunschweig/Brunsviko.
https://youtu.be/dcFtGNgDYuA

2008

(6)          Intervjuo de la brazila TV-stacio TV Supren en la urbo Brazilio, kun Wera Blanke (pri terminologio de Esperanto), 17.1.2008. La intervjuon realigis Paulo Pereira Nascentes.
https://www.youtube.com/watch?v=t1NNBqGXqAs

(7)          Intervjuo de la brazila TV-stacio TV Supren en la urbo Brazilio, kun Detlev Blanke (pri interlingvistiko), 17.1.2008. La intervjuon realigis Paulo Pereira Nascentes.
https://youtu.be/vRqIuM2xFJs

2009

(8)          "La rolo de la germana lingvisto kaj interlingvisto Georg Friedrich Meier subtene al interlingvistiko en Germana Demokratia Respubliko". Prelego kadre de la 19-a konferenco de la Societo pri Interlingvistiko (GIL), 27.-29.11.2009, Berlin(de).
https://www.youtube.com/watch?v=ZH7DWsiwZ8g&feature=youtu.be
Publikaĵoj: S30, S31, S182.

2010


(9)           Okaze de la solena transdono de festlibro, dediĉita al prof. Humphrey Tonkin okze de lia 70-jariĝo, la 16-an de januaro 2010, en la Centra Oficejo de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en Roterdamo, oni prezentis jenajn kontribuojn:

(9.1) Malfermo de Osmo Buller, Ĝenerala Direktoro de UEA

(9.2) Omaĝo al la jubileulo de prof. d-ro Probal Dasgupta, Prezidanto de UEA

(9.3) Prelego de d-ro Ulrich Lins (redaktoro de la festlibro)

(9.4) Prelego de d-ro Detlev Blanke (redaktoro de la festlibro)

(9.5) Poemdeklamo de Wera Blanke ("La Vojo" de L.L. Zamenhof)

(9.6) Danka parolado de profHumphrey Tonkin

La vidbendan registron realigis Francisco Veuthey.

(*La arto labori kune. Festlibro por Humphrey Tonkin. Redaktis Detlev Blanke/Ulrich Lins,
Rotterdam: UEA, 901 p., Vidu A20).
https://www.youtube.com/watch?v=hzNlAD7ve38


(10)       "Skiza historio de la Societo pri Interlingvistiko" (Gesellschaft für Interlinguistik, GIL), prelego kadre de la 20-a konferenco de  GIL, 28.11.2010, en Berlino. Detlev Blanke gvidis la societon de 1991-2011. (de)
https://youtu.be/gtNFtV9ph-0
Publikaĵoj: S120, S127, S186, S188, S201.

(11)        "Inter teorio, realo kaj utopio - la lingva problemo de Eŭropa Unio kaj Esperanto", prelego kadre de la OSIEK-Konferenco en Herzberg - la Esperanto-urbo, 17.-23.7.2010,
https://youtu.be/Wr5WHmvco7A
Publikaĵoj: A6, S132, S164, S189, S191, 195, S216.

2011


(12)         "Ĉu instrui nur la lingvon?" Pri la faka enhavo de lingvokursoj de Esperanto (registris Fritz Wollenberg).
Parto I http://www.youtube.com/watch?v=ppOoQ-MSqjE
Parto II http://www.youtube.com/watch?v=xgi6yjok6Po
Publikaĵoj: S185.

(13)           "Pri la relativa sukceso de Esperanto" (registris Fritz Wollenberg):
Parto I http://www.youtube.com/watch?v=fEYDWc-rR3E ),
Parto II http://www.youtube.com/watch?v=flqWqs7GZBw
Parto III http://www.youtube.com/watch?v=uxrhCGJD_v0
Publikaĵoj: S170, S171.

(14)       "Faka komunikado en Esperanto", prelego de Wera kaj Detlev Blanke (prezentis D. Blanke), kadre de la  21-a konferenco de GIL, 18.-20.11.2011 en Berlino (de).
https://www.youtube.com/watch?v=GBiPjYPZYF4
Publikaĵoj: A18a, A21, A24, S90, S105, S106, S154, S196, S209.

(15)        Transdono de la dua festlibro, dediĉita al Detlev Blanke okaze de lia 70-jariĝo. Trandonis prof. d-ro Sabine Fiedler kaj D-ro Cyril Brosch, 30-an de majo 2011, en la restoracio "cum laŭde" de Humboldt-Universitato de Berlin. (Brosch, Cyril/ Fiedler, Sabine (eds. 2011): Florilegium Interlinguisticum. Festschrift für Detlev Blanke zum 70. Geburtstag. Frankfurt/Main: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 424 p.)(de)
https://youtu.be/IoM-wDJ-6I

2014

(16)         "Esperanto (ne)sukcesa eksperimento?" Prelego, la 31-an de marto 2014, en la kadro de solena aranĝo lige al la distingo de Utho Maier kaj Karl-Heinz Schaeffer per la Kulturpremio de la urbo Aalen.(de)
https://www.youtube.com/watch?v=iFXkjGakIYQ

(17)         "Interlingvistiko – ĉu nur intelekta ludaĵo?" prelego kadre de la 40-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de Universala Esperanto-Asocio (UEA), Rotterdam, 10.05.2014:
Registris Francisco Veuthey

La prelego estas storita en jenaj retejoj:

https://www.youtube.com/watch?v=UwJg9lk-Ulw
http://edukado.net/klerigejo/10?m=superrigardo&lec=339
http://edukado.net/biblioteko/filmejo?iid=279
www.esperanto-tv.com/955
Publikaĵoj: M4, M5, M10, M12, M16.

(18)           Diskuto por la radio-stacio Frei (Erfurt, Turingio, Germanio), kadre de la 91-a Germana Esperanto-Kongreso (6.-9.6.2014, Erfurt) pri la demando, "Ĉu  Esperanto havas ŝancon en Eŭropa Unio?". La diskuto okazis 8.6.14. Ĝin partoprenis la radio-raportisto Carsten RoseGerrit Berveling (Nederlando), Rudolf FischerDetlev Blanke kaj Konrad Gramelspacher (ĉiuj el Germanio).(de)
http://bit.ly/GEK2014

(19)        "Stenografio kaj planlingvoj", prelego kadre de la 24. Konferenco de "Gesellschaft für Interlinguistik e.V." (Societo pri Interlingvistiko, GIL), Berlin, 21.-23.11.2014. (de)
http://youtu.be/jfQ_bobs2UM
http://youtu.be/kgP9qYGTnYM
http://youtu.be/GeffazdUQbM
Publikaĵo: S212.