SAPMO (kolekto Blanke)

SAPMO:
"Interlingvistiko – Esperantologio. Arkivo kaj Biblioteko"
(Kolekto Blanke en la Federacia Arkivo, Barch Ny 4604))


1          SAPMO
2          La aktoj de Kulturligo de GDR kaj de GDREA en SAPMO
3          La kolekto Blanke: „Interlingvistiko – Esperantologio. Arkivo kaj Biblioteko“
3.1       Arkivo
3.1.1    Postlasaĵoj de iamaj membroj de GLEA
3.1.2    Postlasaĵo de d-ro Karl Schulze (1910-1983)
3.1.3    Postlasaĵo de d-ro Karl-Hermann Simon 
(1930-2011)
3.1.4    Fonto-materialoj por publikaĵoj
3.1.5    Esperanto en la gazetaro de GDR 1965 – 1989
3.1.6    Aktoj de la distriktaj organizaĵoj Neubrandenburg kaj Rostock de GDREA
3.2       Biblioteko
3.2.1    Publikaĵoj de la eldonejo EKRELO
3.2.2    Periodaĵoj de la laborista Esperanto-movado
3.2.3    Diversaj periodaĵoj en Esperanto
3.2.4
    International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures

1   SAPMO

Post la germana unuiĝo la germana ŝtato kreis la "Fondaĵon Arkivo de Partioj kaj Amasorganizaĵoj de GDR en la Federacia Arkivo" kun la germana mallongigo SAPMO ("Stiftung Archiv der Parteien und Massen-Organisationen der DDR im Bundesarchiv").
La celo de SAPMO estas transpreni, daŭre konservi, uzebligi kaj kompletigi la arkivaĵojn de la partioj kaj amasorganizaĵoj kaj juraj personaĵoj de GDR.
SAPMO ankaŭ konservas materialojn kaj bibliotekojn pri la germana historio.
La Fondaĵo eklaboris la 3-an de januaro 1993.
(→https://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/organisation/sapmo/index.html.de)

La adreso:
Finckensteinallee 63, 12205 Berlin.

2   La aktoj de Kulturligo de GDR kaj de GDREA en SAPMO

En SAPMO troviĝas ĉiuj aktoj de Kulturligo de GDR kun siaj multaj fakaj sekcioj, societoj, subsekcioj kaj intereso-societoj.
(→http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturbund_der_DDR)

Tio ankaŭ koncernas la aktojn de la Sekcio Esperanto de la Esperanto-Asocio (GDREA), 1965 – 1991.
(→http://www.bundesarchiv.de/fachinformationen/01207/index.html.de).

La konsisto de la materialo estas konsultebla en registra libro :
(→http://www.bundesarchiv.de/findbuecher/sapmo/b_esperanto/index.htm)

Ankaŭ eblas konsulti la katalogon de la biblioteko de GDREA :
(→http://www.bundesarchiv.de/findbuecher/sapmo/b_esperanto/index.htm)

En la biblioteko de SAPMO troviĝas multaj materialoj ankaŭ pri Esperanto (Jen trovoj por 06.04.2015: Esperanto 200, Interlinguistik 10, Wera Blanke 88, Detlev Blanke 117).
(→http://www.bundesarchiv.de/bibliothek/F?RN=763507228)

3   La kolekto Blanke: "Interlingvistiko – Esperantologio. Arkivo kaj Biblioteko"

La 11-an de aŭgusto 2005 Wera kaj Detlev Blanke subskribis kontrakton kun SAPMO pri la transdono de ilia kompleta faka kolekto kiel postlasaĵo. Tamen ankaŭ dum la vivo-tempo familio Blanke povas transdoni partojn de la kolekto ("antaŭlasaĵo"). Ĝi tion faras.
Ĝis 26.03.2015 al SAPMO jam estas transdonitaj diversaj materialoj. Ili estas je la dispono de interesatoj kaj konsulteblaj en la legejo (oni menciu "kolekto Blanke").
http://www.argus.bstu.bundesarchiv.de/ny4604/index.htm
La materialoj troviĝas en

 1. a) la arkivo kaj
 2. b) en la biblioteko


3.1   Arkivo

 3.1.1  Postlasaĵoj de iamaj membroj de GLEA

(GLEA = Germana Laborista Esperanto-Asocio)

El Germanio:

Bäßler*, Otto (1897-1981)

Bärtsch, Friedel (1907-?)

Bierbaum, Gerhard

Blechschmidt, Manfred

Conrad, Curt

Conrad, Max

Diedrich*, Hans (1912-1982)

Dittrich, Johannes (1913-?)

Dietze*, Walter (1903-1978)

Donath, Fritz (1904-?)

Ehmig, Fritz (1904-1990)

Eichler, Rudolf (1911-?)

Eselfeld, Gertrud (1919-?)

Eselfeld, Werner (1908-?)

Fahr, Hans (1908-?)

Gallien, Reinhold (1905-?)

Genz, Franz

Greif, Frieda (1910-2001)

Gruhle, Elsa (1906-?)

Habicht*, Werner (1909-1993)

Hamann, Willy (1909-?)

Heinz, Robert (1904-?)

Held, Kurt (1912-?)

Jauernig, Alois (1899-1982)

Kanev, Christo (Sofia) kun ligoj al Karl Becker, L. Wellwart kaj Karl Zeißig

Kolbe, Ino (28.2.1914-16.2.2010)

Kinzel, Herbert (1912-1986)

Köcher, Fritz (1901-?)

König, Emil (1905-?)

Köster, Paul (1910-1998)

Krapalis, Kurt

Krause, Karl (1905-?)

Kraushaar, Alfred (1902-1986)

Leichert, Otto (1900-1989)

Leißner, Erich (1900-1987)

Lindner, Ernst (1908-?)

Lotter, Paul

Löwe, Margarethe (1901-?)

Manske, Hans (1897-?)

Möde, Walter (1907-?)

Müller, Karl (1914-?)

Neubert, Paul

Neupert, Alfred

Petzold, Walter (1913-?)

Plate*, Werner (1913-2001)

Pretzsch, Otto (1905-?)

Rabenalt*, Richard (1903-1987)

Raupach, Gerhard (1909-?)

Rosner, Erich (1902-?)

Rössler, Alfred

Schade, Max

Schaller, Otti (1911-?)

Scheffs*, Hanna (1914-2009)

Scheffs, Herbert (1915-1996)

Schiepe, Otto

Schleusener*, Erwin

Schneider, Paul (1909-1988)

Schödl, Alice (1906-2000), M

Schödl*, Ludwig (31.10.1909-20.2.1997)

Schulz, Richard (1899-1979)

Schulze*, Dr. Karl (26.11.1910 – 2.7.1983, vd. sub ĉapitro 3.2.)

Schwarz, Adolf** (1906-1996)

Seifert, Fjodor

Semmler, Willi (1906-1991)

Stutterheim, Karl (1905-?)

Vildebrand*, Willi (1904-?)

Walter, Oskar (1903-?)

Weinhold, Albert (1904-1981)

Weiß, Rudi (1914-?)

Wiegelmann, Bernhard

Würker*, Erich (1903-1989)

Würker, Martin (1920-?)

Zimmermann, Rudolf (1904-?)

Zimmermann*, Willi (1903-1981)

Zimpernick, Raumund

El Aŭstrio:

Vogelhup, Aigen, M

Jaritzsch, Franz, M

* = Dum certa tempo tiuj personoj estis membroj de la centra estraro de GDREA.
** = Pli granda parto de la postlasaĵo troviĝas en Fritz-Hüser-Instituto Dortmund.
(→http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/fritz_hueser_institut/start_fhi)

3.1.2   Postlasaĵo de d-ro Karl Schulze (1910-1983)

Karl Schulze el orienta Berlino (GDR) estis grava tradukisto de germana literaturo en Esperanto:
(→http://eo.wikipedia.org/wiki/Karl_Schulze)

Li tradukis jenajn librojn, kiuj aperis:

Bruno Apitz Nackt unter Wölfen (Nuda inter lupoj, 1974, Edition Leipzig)

Bertolt Brecht Dreigroschenroman (Trigroŝa romano, 1977, Edition Leipzig)

Johann W.v. Goethe Faust – beide Teile (Faŭsto, ambaŭ partoj, 1999; 2004 kun paralela originala teksto, enkondukoj de Ulrich Becker kaj eseo de Sabine Fiedler. New York: Mondial, ankaŭ kiel KD)

Thomas Mann Lotte in Weimar (Lotte en Weimar, kun enkondukoj de Ulrich Becker 2005, New York: Mondial)

Multaj tradukoj de literaturaĵoj aperis i.a. en la GDR-eldonoj de "Paco" (1966-1983).

Nepublikigitaj libro-manuskriptoj

Arnold Zweig: Der Streit um den Sergeanten Grischa ("La lukto pro la serĝento Griŝa" (vidu n-ro 16 de la suba listo)

Thomas Mann: Mario der Zauberer ("Mario la magiisto"; partoj aperis en "Paco")

Tradukoj, korespondaĵoj (laŭ la enhavo de transdonitaj aktujoj)

 1. Korespondaĵoj, i.a. kun eldonejoj, pri la planita eldono de esperanta traduko de antologio de rakontoj de aŭtoroj de GDR. La projekto restis nerealigita.
 1. Manskribitaj manuskriptoj de tradukitaj tekstoj de Brecht (ankaŭ vidu 7)
 2. Tradukoj de poemoj de Johannes R. Becher (1980).
 1. Traduko de la partoj I kaj II de Faŭsto kun korektaĵoj ĝis la linio 5986
 1. Diversaj ellaboraĵoj kaj korespondaĵoj pri la problemoj de tradukado
 2. Traduko de Faŭsto II de linio 5986 ĝis la fino
 1. Tradukoj de tekstoj de Brecht (i.a. la rakontoj pri s-ro Keuner, unuopaj kalendaraj rakontoj, poemoj)
 1. Tradukoj de poemoj de Goethe
 1. Korespondaĵoj pri tradukproblemoj kun Michael Behr (Leipzig)
 1. Tekstoj kaj korespondaĵoj pri la publikigita teksto "La aventuro de Faŭst-tradukado"
 1. Korespondaĵoj kun Kulturligo (GDREA) pri tradukoj kaj aliaj temoj
 1. Manskribita manuskripto de traduko de la Trigroŝa Opero de Brecht
 1. Manskribita traduko de "Natan la Saĝulo" de G.E. Lessing
 1. Lingvaj ekzercoj, etaj tradukaĵoj, kopioj, ĉefe manskribitaj

15a Parte manskribitaj tradukoj (kun kopio de la germana originalo) de rakontoj de jenaj aŭtoroj:

Stephan Hermlin, Klaus Schlesinger, Martin Stephan, Franz Fühmann, Ludwig Turek, Irmtraud Morgner, Anna Seghers, Günter de Bruyn, Hermann Kant, Johannes Bobrowski, Günter Ross, Martin Andersen Nexö, Arnold Zweig.

15b Tradukoj (kun kopio) de rakontoj de jenaj aŭtoroj:

Eduard Claudius, Günter Kunert, Axel Schulze, Heiner Müller, Günter de Bruyn, Irmtraud Morgner, Erich Kästner, Manfred Jendryschik, Fritz Rudolf Fries, F.C. Weiskopf, Christian Morgenstern, Johannes Bobrowski, Siegfried Weinhold, Günter u. Johanna Braun, Friedrich Wolf, Gerhard Rotbauer, Anna Seghers, Heinz Knobloch, Ursula Hörig, Rose Nyland.

 1. Originala tajposkripto: "Der Streit um den Sergeanten Grischa" de Arnold Zweig (La lukto pro la Serĝento Griŝa)
 1. Kopio de 16
 1. Originala tajposkripto kun kopioj de jena libro:

Richard Christ; Manfred Wolter (1976, red.): Fünfzig Erzähler der DDR. (Kvindek rakontistoj de GDR). Berlin kaj Weimar: Aufbau-Verlag, 758 paĝoj.

La libro enhavas rakontojn de jenaj aŭtoroj (deponitaj en SAPMO)

Friedrich Wolf, Bertolt Brecht, Ludwig Turek, Anna Seghers, F. C. Weiskopf, Willi Bredel, Otto Gotsche, Bodo Uhse, Jan Petersen, Wolfgang Joho, Louis Fürnberg, Eduard Claudius, Harald Hauser, Erwin Strittmatter, Stefan Heym, Stephan Hermlin, Herbert Jobst, Karl Mundstock, Jurij Brězan, Margarete Neumann, Johannes Bobrowski, Paul Wiens, Franz Fühmann, Götz R. Richter, Helmut Sakowski, Benno Pludra, Hermann Kant, Günter de Bruyn, Bernhard Seeger, Günter Kunert, Christa Wolf, Karl-Heinz Jakob, Herbert Nachbar, Siegfried Pitschmann, Richard Christ, Erik Neutsch, Martin Stade, Wolfgang Kohlhaase, Joachim Nowotny, Irmtraud Morgner, Werner Bräunig, Sarah Kirsch, Fritz Rudolf Fries, Karl Mickel, Helga Schütz, Peter Gosse, Volker Braun, Bernd Jentzsch, Manfred Jendryschik, Axel Schulze.
Krom tio bio-bibliografiaj notoj pri la aŭtoroj.

 1. Traduko de jena libro (tajposkripto kun kopio):

Manfred Jendryschik (1972, Red.): Bettina pflückt wilde Narzissen und andere Geschichten. Halle: Mitteldeutscher Verlag), 439 S. (Betina plukas narcisojn kaj aliaj historioj)

Enhavo: 66 rakontoj de 44 aŭtoroj, i.a. de Johannes Bobrowski, Bertolt Brecht, Jurij Brězan, Günter de Bruyn, Franz Fühmann, Werner Heiduczek, Manfred Jendryschik, Hermann Kant, Jan Koplowitz, Günter Kunert, Irmtraud Morgner, Heiner Müller, Anna Seghers, Erwin Strittmatter, Siegfried Weinhold, Friedrich Wolf ktp.

20a/20b Diversaj publikigitaj tekstoj

21. Brecht: "Dreigroschenroman" ("Trigroŝa romano"), manskribita manuskripto

22. Günter de Bruyn: "Hochzeit in Weltzow" ("Edziĝfesto en Weltzow")

23. Thomas Mann "Mario und der Zauberer" ("Mario kaj la magiisto", kompleta traduko, eltiraĵoj aperis en GDR-eldonoj de "Paco")

24/25 Thomas Mann: "Lotte in Weimar" ("Lotte en Weimar", tajposkripto)

3.1.3   Postlasaĵo de d-ro Karl-Hermann Simon (1930-2011)

Karl-Hermann Simon estis forstisto, kiu iniciatis kaj ĉefe gvidis la multlingvan forstistan vortaron "Lexicon silvestre". Li ankaŭ gvidis la Esperanto-grupon en Eberswalde kaj estis membro de l ĉefa estraro de GDREA.
(→http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Hermann_Simon ;
http://eo.wikipedia.org/wiki/Karl-Hermann_Simon
)

1 Atestiloj pri lingvaj ekzamenoj (en Esperanto) kaj fotoj de Karl-Hermann Simon kaj edzino Inge Simon.

Materialoj de la "Komisiono scienc-teknika apliko de Esperanto", ĉe la Centra Estraro de GDREA kaj dokumentoj de pluraj fakgrupoj kaj aparte de la "fakgrupo forstistoj" (gvidis K.-H. Simon).

3 Terminologia laboro de la fakgrupo forstistoj ĉe la Centra Estraro de GDREA (gvidis K.-H. Simon).

4 Prelego-manuskriptoj (en la germana kaj Esperanto):

- "Pri bilancado de la akvo-mastrumo de unuopaj arbaraj partoj en la ebenaĵo de GDR"
- "La pozicio de la forst-scienco en GDR rilate al la gardo de la homa medio"
- "Pri kelkaj problemoj de energio laŭ la vidpunkto de la forsta ekonomio"
- "Taksado pri la domaĝoj kaŭzitaj de malfruaj frostoj al la agronomiaj terenoj"

5 Materialoj de la Esperanto-Grupo Eberswalde (gvidis K.-H. Simon).

6 Prelegoj pri Esperanto kaj aliaj materialoj en Esperanto.

7 Ekspozicia materialo pri la temo "esperantistoj aktivas por la paco" kaj reagoj el eksterlando (leterkuvertoj kaj koncizaj citaĵoje el leteroj).

Pri Lexicon silvestre amplekse informas :

Blanke, Detlev/ Panka, Stefan (Red. 2010): Karl-Hermann Simon, Lexicon silvestre. Beiträge zum multilingualen Wörterbuch des Forstwesens. Kontribuoj pri la multlingva vortaro de la forstfako. Eberswalde: Förderverein "Lexicon silvestre" e. V.183 p

3.1.4   Fonto-materialoj por publikaĵoj

Ampleksa kolekto de fotoj, kopioj, originalaj tekstoj kaj aliaj dokumentoj por jenaj libroj :

Kolbe, Ino (1996): Zur Geschichte des Deutschen Arbeiter-Esperanto-Bundes in Leipzig (Westsachsen). Teil I und II. Von den Anfängen bis zum Verbot 1933. Teil I: Von den Anfängen bis zum "Völkerspiegel" (1924); 64 S. + VIII S. Ill., Teil II: 1925 bis zum Verbot (1933). 115 S. + 23 S. Ill. Eine kommentierte Dokumentation. Herausgegeben, kommentiert und bearbeitet von Detlev Blanke. Leipzig: Sächsischer Esperanto-Bund.
(pri la historio de GLEA en Leipzig kaj okcidenta Saksio, komentita dokumentaro)

Ino Kolbe: Mein Leben mit und für Esperanto. Zweite korrigierte Fassung. Leipzig 2002, 94 S. + diverse Anlagen (Fotos und Fotokopien), gebundenes Manuskript: Herstellung: Detlev Blanke. (biografio de Ino Kolbe)
(→http://en.wikipedia.org/wiki/Ino_Kolbe; http://eo.wikipedia.org/wiki/Ino_Kolbe)

Diversaj dokumentoj por jena broŝuro :

Blanke, Detlev (1974): Der Anteil der Arbeiter-Esperantisten bei der Entwicklung der deutsch-sowjetischen Freundschaft in der Zeit der Weimarer Republik. Erfurt: Kulturbund der DDR, Bezirksleitung Erfurt, 67 S. (pri la germanaj-sovetiaj kontaktoj pere de Esperanto dum la 1920aj jaroj).

3.1.5   Esperanto en la gazetaro de GDR 1965 – 1989

Pri tio vidu :

Lewien, Werner (2001): La gazetaro pri ni". Esperanto in der Presse der DDR. Eine Auswertung von Materialien aus "der esperantist". Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, 56 S.

3.1.6   Aktoj de la distriktaj organizaĵoj Neubrandenburg kajRostock de GDREA

Pri tio vidu :

Pfennig, Werner (2002): I Die Esperanto-Bewegung in den Strukturen des Kulturbundes aus der Sicht des Bezirksvorstandes GDREA Neubrandenburg. II Über zentrale und bezirkliche Seminare zur Qualifizierung der Zirkelleiter und ehrenamtlichen Leitungen durch GDREA. Ein Arbeitsmaterial. Berlin: Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, 54 S. + Anlagen (Vorbemerkung von Detlev Blanke, Personenregister von Ino Kolbe),

3.2   Biblioteko

 3.2.1   Publikaĵoj de la eldonejo EKRELO

(EKRELO: Eldonkooperativo por Revolucia Esperanto-Literaturo)
(→http://eo.wikipedia.org/wiki/Eldon-Kooperativo_por_Revolucia_Esperanto-Literaturo)

Laŭ eldonjaro aperis tiom da titoloj:

1930 6 titoloj

1931 24

1932 24

1933 10

1934 4

1935 1

1936 1

Titoloj laŭ temoj:

Marksisma-leninisma teorio 8 titoloj

Politikaj dokumentoj (rezolucioj ktp.) 4

Socialisma konstruado en Sovetunio 17

Politiko ekstere de Sovetunio 3

Interlingvistiko/Esperantologio 7

Aliaj sciencoj 1

Beletro (tradukoj) 20

Beletro (originalaĵoj) 10

3.2.2   Periodaĵoj de la laborista Esperanto-movado

*"Amikecon" 1932

"Antaŭen" 1911-1919

"Balkana Laboristo" 1929-1930

"Ĉinio hurlas" 1936-1938

"Cirkulero anstatt Antaŭen" 1915-1918

"Der (Deutsche) Arbeiter-Esperantist" 1920-1933

"Der Arbeiter-Esperantist" 1910-1911

*"Esperanto-Pioniro" 1931-1933

**"Esperanto-Sciigoj por la Proletariaj Esperantistoj de Dresdeno kaj ĉirkaŭaĵo" 1924

**"Frankfurtaj gekamaradoj" 1931

**"Informilo. Bulteno de LEA-Distrikto Niederrhein" 1931-1933

**"Informilo por la distrikto BAVARIO de LEA" 1931

**"Instiganto" (Ostsachsen) 1931-1933

"Internacia Socia Revuo" 1908-1914

"Internacia Sportpresservo" 1927-1933

"Internaciisto" 1930-1933, 1939

"Kamarado" 1931-1932

**"La Akvobordano" (Hamburg) 1929-1932

"La Esperantista Laboristo/ Le Travailleur Esperantiste" 1947-1958

**"La Ponto" (Saar-Pfalz-Elsaß-Lothringen) 1932

*"La Lernanto" 1926-1930

"La Socialisto" 1929-1933

"Le Travailleur Esperantiste" 1919-1948

**"La Unueco" (LEA-Bezirk Schlesien) 1933

**"Nia Laboro" (Duisburg) 1932

**"Nova Vento" (Berlin) 1930-1932

"Popola Fronto" 1936-1938

*"Proleta studanto" 1932-1933

"Ruĝa Esperantisto" 1932-1947

**"Ruhrproleto" 1931-1933

**"Sciigilo por la grupoj Rhein-Main" 1931

**"SEA-Sciigoj" (Ostsachsen) 1932

**"Sendito" (LEA-Bezirk/Erzgebirge Vogtland) 1931-1933

"Sennaciulo" 1924-1930 sowie einzelne Nummern bis 1939, 1947-1958

"Sur Posteno" 1933-1938

"The Worker Esperantist" 1948-1950

**"Turingiulo" (Thüringen) 1930-1033
*Esperanto-periodaĵoj por infanoj kaj junuloj,
** teritoriaj bultenoj

3.2.3   Diversaj periodaĵoj en Esperanto

Amikeco (Tallin) 1980-1984

Amikeco (por blinduloj) 1969

Aŭroro (por blinduloj) 1970

Aŭstria Pacrondo Esperantista 1953-1962

Current Contents Linguistik 1991-2006

der esperantist 1965-1990

El Ppola Ĉinio 1950-2000

Esperanta Ligilo (por blinduloj) 1925-1930

Esperantisten (sveda) 1906-1909

Esperanto en Nipponlando 1927-1928

Esperanto in Baden-Württemberg 1988-1991

Esperanto kaj Instruado 1992-2005

Esperanto Triumfonta/Heroldo de Esperanto 1920-1940, 1946-2013

Etnismo 1973-1983

Eventoj 1992-2002

Femina 2005-2014

Fonto 1980-2006

GDR-eldono de Paco 1966-1989

Hungara Vivo 1961-1990

Info-Sprache 1983-1989

Informacionnyj bjulleten 1979-1990

Internacia Bulteno. Germana informilo pri la milito 1914-1919

Internacia Esperanto-Servo 1926-1927

Internaciisto (nova serio) 1974-2014

Juna amiko 1972-1993

Kajeroj de Jugoslavia Esperanto-Instituto 1963-1965

La juna vivo 1934-1936

La Kancerkliniko 1976-2001

la nica literatura revuo 1955-1962

La Pacaktivulo 1963-1973, 1975-1988, 1990-1991

La Pacdefendanto 1952-1956

La Praktiko 1949-1968

La Revuo 1906-1914

Lingvo Internacia 1900-1913

Literatura Mondo 1922-27/ 1931-38/ 1947-49

Medicina Internacia Revuo 1982-1994

Monda Forumo 1991-1995

Mondo de Universitato 1987-1990

Monato 1980-2014

Norda Prismo 1955-1992

Oficiala Almanako de la Tutmonda Polica Ligo 1924-1926

Okcidentgermana Revuo 1961-1968

Oomoto 1987-1999

Paco 1953-1994

Pola Esperantisto 1967-1981

Revista de Interlingua 1966-1983

ROK-Gazet' 1991-2003

Scienca Mondo 1976-1989

Sennaciulo 1955-64, 1974-77, 1991-2014

Speciala Cirkulero (Hermann Behrmann) 1969-1999

Tutmondaj Sciencoj kaj Teknikoj 1985-1997

UNESCO-Kurier 1960-2001

Vestfaliaj Flugfolioj (Richard Schulz) 1976-1987

Vjetnamio Antaŭenmarŝas 1959-1963

3.2.4   International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures

La volumoj por 1992-2007
(→https://www.mla.org/bibliography)