Biografiaj informoj

Nomo Detlev Peter Blanke
Dato/loko de naskiĝo 30.5.1941 en Neumünster/Germanio
Morto 20.08.2016
Familia stato 1968-1985 edziĝinta al Erika Blanke, nask. Henke
  (filino: Katrin, nask. 1969)
  ekde 1986 edziĝinta al Wera Blanke, nask. Paintner →http://eo.wikipedia.org/wiki/Wera_Blanke
Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Detlev_Blanke (germana)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Detlev_Blanke (angla)
  http://eo.wikipedia.org/wiki/Detlev_Blanke (esperanto)
  http://ga.wikipedia.org/wiki/Detlev_Blanke (irlanda)
  http://oc.wikipedia.org/wiki/Detlev_Blanke (okcitana)

(1)   Kleriĝo kaj profesia agado

1959 abiturienta ekzameno, Neukloster/distrikto Wismar, norda GDR
1959/1964 studoj en Universitato de Rostock, norda GDR, ekonomiko (1959/60), germana filologio, geografio kaj pedagogio (1960-64), ŝtata ekzameno
1964-1968 Fakinstruisto ĉe la Politeknika Supera Lernejo en Dorf-Mecklenburg (distrikto Wismar, norda GDR)
1968-1970 Kunlaboranto en la sekcio Esperanto, Ĉefsekretariejo de Kulturligo de GDR, Berlin
  (Kulturbund der DDR→http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturbund_der_DDR,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Association_of_the_GDR)
1970-1990  Estro de la sekcio Esperanto en la Ĉefsekretariejo de Kulturligo de GDR, Berlin.
1970-1981 Sekretario de Centra Laborrondo Esperanto en Kulturligo de GDR.
1981-1990 Sekretario de Esperanto-Asocio en Kulturligo de GDR (GDREA)
  (Esperanto-Verband)
  http://de.wikipedia.org/wiki/Esperanto-Verband_im_Kulturbund_der_DDR
  http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-Asocio_de_GDR
  http://eo.wikipedia.org/wiki/Laborgrupo_por_esploro_de_la_historio_de_GDREA
1991 januaro 1991-19.5.1991 (ĝis la unuiĝo kun Germana Esperanto-Asocio) vicprezidanto de Esperanto-Asocio en Kulturligo.
  Deutscher Esperanto-Bund:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Esperanto-Bund
  http://eo.wikipedia.org/wiki/Germana_Esperanto-Asocio
ekde 1991 libera faka aŭtoro(2)   Akademia kariero kaj universitata instruado

1976 Dr. phil., Humboldt-Universität zu Berlin, HU, GDR (respondas al PhD) per disertacio pri la temo
  "Plansprache und Nationalsprache. Einige Probleme der Wortbildung des Esperanto und des Deutschen in konfrontativer Darstellung"
  (Planlingvo kaj nacia lingvo. Kelkaj problemoj de la vortfarado de Esperanto kaj la germana en kontrastiva komparo) (Ekspertizoj de: Prof. Viktor Falkenhahn, Prof. Erwin Arndt kaj Prof. Magomet I. Isaev)
  (Humboldt-Universität→https://www.hu-berlin.de/
  Publikaĵojtitolo M2)
1985 Dr. sc. phil., HU (=GDR-varianto de Dr. habil.) per habilitacia disertacio pri la temo
  "Grundfragen der Entwicklung von Plansprachen – unter besonderer Berücksichtigung des Esperanto"
(Bazaj problemoj de la evoluo de planlingvoj - kun aparta konsidero al Esperanto)
  (Ekspertizoj de: Prof. Georg Friedrich Meier, Prof. Johannes Klare kaj Prof. Frank Häusler)
Prof. Johannes Klare:
  → http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Klare;
  Prof. Georg Friedrich  Meier:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Meier_%28Sprachwissenschaftler%29
  ( →Publikaĵojtitolo M5)
1987 Facultas Docendi (Venia Legendi, profesornivela instrurajtigo por la fako interlingvistiko ĉe Humboldt-Universitato
1988 nomumiĝo al honoraria docento por interlingvistiko ĉe HU
1995 atestilo pri ekvivalenteco de Dr.sc. al habilitacio kaj por Facultas Docendi/Venia Legendi
1988 – 2007 prelegoj pri bazaj problemoj de interlingvistiko kaj esperantologio ĉe HU (Filozofia Fakultato II)(3)   Fakaj kaj sciencorganizaj agadoj

Publikaĵoj

- 21 monografioj (inter ili 11 kun kunaŭtoro[j])
- 27 antologioj (inter ili 10 kiel kunredaktinto)
- 30 binditaj manuskriptoj kun historiaj analizoj kaj aliaj materialoj (redaktis kaj produktis)
- multaj kontribuoj en antologioj, revuoj kaj gazetoj
Elekto en → Publikaĵoj

La biblioteko kaj arkivo Sammlung Blanke "Interlinguistik – Esperantologie. Archiv und Bibliothek" laŭkontrakte iris al la Germana Federacia Arkivo, sekcio "Stiftung Archiv der Parteien und Massen-Organisationen der DDR im Bundesarchiv" (SAPMO) (Fondaĵo Arkivo de Partioj kaj Amasaj Organizaĵoj de GDR en la Federacia Arkivo)
SAPMO

Prelegoj

Ĝis mezo de 2015 pli ol 270 prelegoj pri interlingvistiko kaj esperantologio kadre de fakaj aranĝoj, i.a. en universitatoj kaj altlernejoj de GDR, krome eksterlande, i.a. en la universitatoj de Aix-en-Provence, Budapest, Göteborg, Havanna, Helsinki, Oslo, Paris [Sorbonne], Plovdiv, Santa Clara (Kuba), Santiago de Kuba, Sofia, Tampere kaj Zagreb.
(ekzemploj: → Prelegoj en la reto)

Organizado de fakaj aranĝoj

1979 – 1990 9 germanlingvaj kolokvoj pri interlingvistiko por lingvistoj de GDR (Ahrenshoop)
DDR 8 internaciaj fakaj aranĝoj en GDR (Bad Saarow ĉe Berlin)
   
1978 kuniniciato (kaj parte preparo kaj gvidado) de serio de Esperantologiaj Konferencoj kadre de la Universalaj Kongresoj de Esperanto
Universalaj Kongresoj de Esperanto → http://de.wikipedia.org/wiki/Esperanto-Weltkongress
  → http://en.wikipedia.org/wiki/World_Congress_of_Esperanto
Conferences on esperantology → http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperantologia_Konferenco
1991 – 2010 20 fakaj konferencoj de Gesellschaft für Interlinguistik, GIL (Societo por Interlingvistiko) en Berlino (kunfondo kaj gvido ĝis 2010)
  (Gesellschaft für Interlinguistik e.V., GIL → www.interlinguistik-gil.de), ĉiuj konferencaj aktoj estas en:
http://www.interlinguistik-gil.de/wb/pages/tagungsakten.php


Membreco en fakaj asocioj
Gesellschaft für Interlinguistik e.V., GIL (1991-)
(→www.interlinguistik-gil.de; →http://sezonoj.ru/2014/06/235gil/)

Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, CED (estrarano, 1974-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_Research_and_Documentation_on_World_Language_Problems
http://eo.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Esploro_kaj_Dokumentado_pri_Mondaj_Lingvaj_Problemoj
http://dok.esperantic.org/ced/cedtemp-eo.htm)

Fritz-Hüser-Gesellschaft e.V.
http://onlinestreet.de/239847-fritz-hueser-gesellschaft)

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Verband_der_Esperanto-Lehrer
http://en.wikipedia.org/wiki/International_League_of_Esperanto_Teachers
http://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Ligo_de_Esperantistaj_Instruistoj

Redaktado de periodaĵoj
"der esperantist" 1970-1990 (organo de Esperanto-Asocio en Kulturligo de GDR (GDREA)
(→http://en.wikipedia.org/wiki/Der_Esperantist)

GDR-eldono de "Paco" 1970-1990 (organo de la MEM-sekcio de GDR)
(→http://en.wikipedia.org/wiki/PACO_%28magazine%29)

"Interlinguistische Informationen", IntI (1992-) (organo de Gesellschaft für Interlinguistik e.V.)
(→http://www.interlinguistik-gil.de/wb/pages/bulletin-inti.php)

"Informilo por Interlingvistoj", IpI (1992-) (eldonata de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj
Lingvaj Problemoj, CED)
(→http://esperantic.org/en/communications/ipi/archive)

Membreco en redakciaj kolegioj
"Language Problems & Language Planning", LPLP (1998-)
(→http://benjamins.com/#catalog/journals/lplp/main)

"Esperantologio – Esperanto Studies", EES (1999-)
(→http://www.cb.uu.se/esperanto)

Agado kiel faka bibliografo
1992-2011 (kun Humphrey Tonkin) kunlaboro por la sekcio "International languages. Auxiliary languages" de International Bibliography (Modern Language Association, New York), laste kiel "Distinguished bibliographer".
(→https://www.mla.org/bibliography)

Informoj pri Detlev Blanke
Kürschners Gelehrtenkalender (1996 ff)

Linguisten-Handbuch: Biographische und bibliographische Daten deutschsprachiger Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler der Gegenwart (Wilfried Kürschner 1994, foto)
https://books.google.de/books?id=JPWk4LeW5JwC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=Detlev+Blanke+LinguistenHandbuch&source=bl&ots=QA5aTLmrcW&sig=hGOpviL_g9LyKaSHfZAvDHiH66I&hl=de&sa=X&ei=P_wTVaORJ873O6DjgMAL&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q=Detlev%20Blanke%20Linguisten-Handbuch&f=false

Who's Who in Germany (2010, foto)

Darbellay, Christian (1981): Kiu estas kiu en scienco kaj tekniko. Neuss (foto)

Aleksandra Ščukanec: Interview mit Dr. habil. Detlev Blanke.→Strani jezici (Zagreb) 38(2009),Nr. 1, 7-16.
(→https://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=431387)

Bendias, Torsten (2011) : Interview mit Detlev Blanke, Berlin.→ Die Esperanto-Jugend in der DDR. Zur Praxis und Lebenswelt sozialer Strömungen im Staatssozialismus. (Studien zur DDR-Gesellschaft, hrsg. von Dieter Voigt und Sabine Gries, Ruhr-Universität Bochum, Bd. 14), Berlin, 67-74.

Detlev Blanke/Sebastian Kirf (2015): Über Plansprachen, Interlinguistik, Esperanto, Sprachpolitik und einige andere Themen. Video-Interview mit Detlev Blanke. Pri planlingvoj, interlingvistiko, Esperanto, lingvopolitiko kaj kelkaj aliaj temoj. Video-intervjuo kun Detlev Blanke. Berlin/Herzberg (Man), 92 p.
(→http://bit.ly/blanke-intervjuo) →Publikationen (titolo D5)

Honorigoj
Sabine Fiedler / LIU Haitao (Red., 2001): Studoj pri interlingvistiko. Studien zur Interlinguistik. Festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke. Festschrift für Detlev Blanke zum 60. Geburtstag. Dobřichovice (Praha): KAVA-PECH, 736 p. (foto)
(→http://www.lingviko.net/db/Bib_Blanke.htm)

Brosch, Cyril / Fiedler, Sabine (Red., 2011): Florilegium Interlinguisticum. Festschrift für Detlev Blanke zum 70. Geburtstag. Frankfurt/Main usw.: Peter Lang, 424 p. (foto)
(Enhavo→http://www.peterlang.de/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=58203)

"Eugen-Wüster-Sonderpreis" (2006, speciala premio Eugen Wüster, kun Wera Blanke) de Infoterm (Internacia Informcentro pri Terminologio, Wien )
(Eugen Wüster→http://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_W%C3%Bcster)

Honora Medalo de la Universitato Tartu/Estland "Academicus Ariste" (2005)
(→http://www.forselius.ee/index.php?page=auhind-academicus-ariste-2)

Honora membro de "Esperanto-Weltbundes" (2011, Universala Esperanto-Asocio)
(→www.uea.org)

Honora membro (kaj honora prezidanto, 2011) de "Gesellschaft für Interlinguistik e.V." (Societo pri Interlingvistiko)

Interlingvistika kolokvo honore al Dr. sc. Detlev Blanke, okaze de lia 75-a naskightago, lunde la 30-an de Majo 2016,
en la Seminaria Konstruajho de la Universitato Leipzig.